Donatie

 

 

 
Om het werk van de stichting te kunnen continueren is de stichting afhankelijk van de gaven van donateurs. Wij zijn diegenen die ons nu al meer dan 25 jaar met kleine en soms ook zeer grote bijdragen ondersteunen zeer dankbaar. Zij komen uit heel de r.k. kerkgemeenschap: van orden en congregaties, van priesters en pastorale werk(st)ers, maar ook van gelovigen die ons incidenteel of via periodieke schenkingen en legaten bedenken.

Om ook in de toekomst studenten te kunnen ondersteunen, is de stichting alert op het vinden van nieuwe donateurs. Indien u ons bij het zoeken hiervan behulpzaam zou kunnen zijn, staan wij graag open voor uw suggesties. Ook uw bijdrage is van harte welkom.

 

Banknummer NL28 INGB 0000 5756 96 t.n.v. LJ Maria Stichting

Statutaire vestigingsplaats: Rotterdam

Ingeschreven in de KvK onder nummer 41129842 Fiscaal nummer: 8106.01.229

jaarverslag

 

 
 

 • Jaarverslag 2015
 • Jaarverslag 2016
 • Jaarverslag 2017
 • Jaarverslag 2018
 • Jaarverslag 2019
 • Jaarverslag 2020
 • Verkorte staat van baten en lasten van 2014/2015
 • Verkorte staat van baten en lasten van 2015/2016
 • Verkorte staat van baten en lasten van 2016/2017
 • Verkorte staat van baten en lasten van 2017/2018
 • Verkorte staat van baten en lasten van 2018/2019
 • Verkorte staat van baten en lasten van 2019/2020
 • periodieke giften

   

   
   

   
  Het is goed te weten dat giften aan ANBI-organisaties zoals de de L.J. Mariastichting onder bepaalde voorwaarden volledig fiscaal aftrekbaar zijn. Mocht u van deze mogelijkheid willen gebruikmaken dient u een overeenkomst met de L.J. Mariastichting te sluiten volgens het daartoe geformuleerde model van de Belastingdienst. In dat geval verbindt u zich eraan minimaal vijf jaar een vast bedrag te schenken. Uw gift is dan volledig aftrekbaar en wordt er dus geen drempel of maximum gehanteerd. De formulieren vind u op www.belastingdienst onder ‘overeenkomst periodieke gift in geld’. U kunt hierover ook contact opnemen met ons secretariaat.

  A.J. Kuin

  Penningmeester

  test