Bestemming

 

 

 

De L.J. Maria Stichting is een opleidings- en studiefonds bestemd voor:

- Rooms-katholieke Nederlandse vrouwen.

- Die een theologiestudie volgen.

- Die een diploma willen behalen, nodig voor de toelating tot:

  1. Een professionele pastorale functie waarvoor een kerkelijke zending vereist is.
  2. Of een catechetische beroepsuitoefening waarvoor een kerkelijke zending vereist is.

- Of die zich verder willen specialiseren of willen promoveren aan een theologische en/of pastorale opleiding.

- Die studeren in Nederland dan wel om bijzondere redenen de studie in het buitenland (binnen Europa) willen volgen.